Atelierul de lucru „Avortul in siguranta”

Atelierul de lucru „Avortul in siguranta” pentru lucratorii medicali din asistenta medicala primara s-a desfasurat in incinta Centrului National de Sanatate Reproductiva, Genetica Medicala si Planificarea Familiala, or. Chisinau, pe 13 iunie 2009. Grupul de participanti a fost compus din medici de familie si asistentii medicului de familie din municipiu Balti si Clinica Universitara de Asistenta Medicala Primara.
Scopul atelierului de lucru a fost aprofundarea cunostintelor, deprinderilor practice si schimbarea atitudinii lucratorilor din asistenta medicala primara referitor la avortul in siguranta si consilierea pre- si post-avort a femeilor.

Activitatile s-au desfasurat intr-un climat colegial, prietenos, deschis schimbului de informatii si experienta, cu respectarea drepturilor participantilor de expunere libera a ideilor. Au fost constatate atitudini clar favorabile privind servciiile de avort in siguranta. Compararea rezultatelor cunostintelor initiale si finale in domeniu indica o crestere considerabila a nivelului de competenta in ceea ce se refera la metodele sigure de avort, consiliere in avort si principiile interviului efectiv.

Interesul cert, demonstrat de catre toti participantii pentru activitatile realizate, arata necesitatea lor de informare si instruire in domeniul avortului sigur in special, in ceea ce tine de consiliere pre- si post avort.

Zarbailov Natalia,
Formator National