Proiectul „Îmbunătățirea utilizării contraceptivelor în procesul de consiliere post-avort în Transnistria”

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01 aprilie 2017 – 31 martie 2018

FINANȘATOR:   Safe Abortion Action Funds

SCOPUL PROIECTULUI: A îmbunătăți calitatea serviciilor în procesul de consiliere post-avort în Transnistria, în conformitate cu recomandările OMS, precum și a îmbunătăți utilizarea contraceptivelor în procesul de consiliere post-avort

OBIECTIVELE PROIECTULUI :

  1. Creșterea competențelor furnizorilor de servicii de avort (medici si asistente medicale) în oferirea de consiliere în planificarea familială și metoda de contracepție post-avort  bazată pe alegerea femeilor. O atenție deosebită va fi acordată aplicării în practica utilizării LARC a inserării DIU în timpul avortului;
  2. Asigurarea aprovizionării cu contraceptive și permiterii accesului la servicii de planificare familiala post-avort în scopul acoperirii totale a numărului de femei cu  servicii de consiliere calitative și metodă selectată de contracepție după plecarea din  instituția medicală;
  3. Creșterea gradului de conștientizare a comunității referitor la beneficiile planificarii familiale.